Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

#กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการ กองสวัสดิการสังคม ที่เกี่ยวกับงาน #การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ #คนพิการ
#และการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ช่วงเกิดโรคระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับการลงทะเบียน เบื้องต้นขอรับเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่ สมาชิกสภา อบต.ตันหยงมัส ประจำหมู่บ้าน หากมีข้อสงสัย ติดต่อสามถามได้ที่ 073- 530 847 ต่อ 114

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css