Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบงาน การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๙.๐๗.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.ท่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นราธิวาส ได้ให้เกียรติ เป็นผู้นำการส่งมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ อบต.ตันหยงมัส ภาคภูมิใจทั้งผู้รับและผู้ให้ครับ (นายอารง หะยีเต๊ะเตะ อายุ 76 ปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css