Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้การอำนวยการของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอระแงะ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านไทย ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนายอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณบึงปลักเข้ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส.

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css