Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการถางป่า ๒ ข้างทาง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนกับผู้นำชุมชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต., ชาวบ้าน, ปกครอง, ทหาร ,กศน.,และจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css