Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายก อบต.ตันหยงมัส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทผู้นำสร้างชุมชนเข้มแข็งและทัศนศึกษาดูงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายสุรพงศ์ จันทรัตน์ ปลัดอบต.ตันหยงมัส เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายทศพร เงินมาก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พิธีกรดำเนินโครงการ ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหารและวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css