Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายสุรพงศ์ จันทรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. รองปลัด ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ อบต. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ เข้าร่วมพิธีเปิด
สำหรับโครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลเด็กและเยาวชน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ โดยทีมวิทยากรจากสโมสรฟุตบอลนรายูไนเต็ด เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้จะได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเล่นฟุตบอลของตนเองได้ต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css