Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส พร้อมด้วย รองนายก เลขาฯ สมาชิก อบต.ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่าง ผอ.กองสวัสดิการฯเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ นายยา สือแมบ้านเลขที่ ๑๑๙/๑ หมู่ที่ ๘ บ้านปูลาไซร์ (ผู้ป่วยติดเตียง และเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ยากจน) และได้สอบถามปัญหาความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ซึ่งได้แบ่งเบาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง   ประชาชนเป็นสุข สังคมเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css