Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

      ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส นำโดย นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายก อบต.ตันหยงมัส พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัด,ผอ.กองช่าง,ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ อบต.ตันหยงมัส ได้ลงพื้นที่ ม.๕ และ ม.๑๐ ต.ตันหยงมัส เพื่อสำรวจความเสียหายจากเหตุ “วาตภัย” ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยดังกล่าว โดย นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายก อบต.ตันหยงมัส พร้อมทีมงานได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย และได้พบปะพูดคุย พร้อมได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css