Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

      วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสตันหยงมัสเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนกีรออาตี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายสุรพงศ์ จันทรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญการของการเรียนการสอนอัล-กรุอานตามระบบกีรออาตี เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีทักษะการอ่านอัล –กรุอานตามแบบกีรออาตีได้ถูกต้องและชัดเจนตามหลักตัญจวีดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการอ่านอัล-กรุอานตามระบบกีรออาตีได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css