Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ประจำปี ๒๕๖๕ (หลักสูตรจัดตั้ง)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
            วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ประจำปี ๒๕๖๕ (หลักสูตรจัดตั้ง) กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๕-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร.และแนวทางการทำงานในรูปคณะกรรมการประสานงานฯ และการพัฒนาศูนย์ อปพร.
สู่ความเข้มแข็ง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าร่วมในพิธีเปิด

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css