Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  นายมูดาลีเชร วาเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหากำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส และอบรมดูงาน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css