ข่าวประชาสัมพันธ์

ภัยร้ายจากกล่องโฟม กินสบายแต่ตายเร็ว...? อันตราย ❗️ ใส่โฟมรองด้วยพลาสติก
#ลด #ละ #เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร