Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
อบต.ตันหยงมัส ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ.บึงปลักเข้ หมู่ 3 ต.ตันหยงมัส โดยนายกพิมาน ยูโซ๊ะได้เปิดพิธีโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม รองนายก ประธานสภาสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารพราน ฉก 45 พนักงาน และชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ของบึงปลักเข้ เช่น แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น มีความสะอาด สวยงาม และเพื่อพัฒนาบึงปลักเข้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป..

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส, ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-7367-1865 เว็บไซต์ Support by SiamITshop valid xhtml valid css